Platform Amelander Historie viert zijn eerste lustrum

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat we op onze website Amelander Historie ons eerste artikel publiceerden. Daarmee viert dit online platform zijn eerste lustrum. Destijds bestond er geen website over de cultuurhistorie van het eiland. Om in die behoefte te voorzien, werd deze website in het leven geroepen en werd die geleidelijk van verhalen en beeldmateriaal voorzien. Het doel daarbij was en is het ontsluiten van hetVijf jarig jubileum van Amelander Historie Amelander verleden voor een breed publiek. Dit heeft geresulteerd in een groeiend platform dat door vrijwilligers actueel wordt gehouden en jaarlijks door ruim 100.000 Amelandliefhebbers wordt bezocht.

 

Op 16 oktober 2012 publiceerden we ons eerste nieuwsbericht over een cultuurhistorische route in Ballum. Later ontdekten we de gouden ring van de familie Van Cammingha die in het voorjaar van 2012 op Ameland werd gevonden. De ring wisselde in korte tijd van verschillende eigenaren en leek even voor de hoofdprijs naar het buitenland te zullen verdwijnen. Gelukkig had de laatste eigenaar het goed voor met Ameland en wist ons platform in overleg met hem en de stichting Amelander musea de ring voor het eiland te behouden. Anno 2017 is de ring nog in museum Sorgdrager te bewonderen. 

 

Op het platform werden van verschillende Ameland-kenners en liefhebbers verhalen gepubliceerd over de geschiedenis van het eiland en die van de bewoners. Daarop ontvingen we leuke reacties van personen uit binnen- en buitenland. Dit leidde soms tot uitwisseling van informatie waardoor veel verhalen vollediger werden. Ook het contact met Amelander nazaten aan de vaste wal is altijd leuk. Veel families die al een paar generaties niet meer op het eiland wonen, blijken het eiland nog niet te zijn vergeten. Het “Amelands-zijn” zit hen in de genen. Ook daaruit volgen mooie contacten die verhalen en beeldmateriaal opleveren. Speciaal voor deze doelgroep hadden we een familiearchief aangemaakt die inmiddels door een besloten Facebookgroep ‘Vrienden van Amelander Historie’ is vervangen.

 

Medio juni 2013 begonnen we ook me het publiceren van korte filmpjes. Dit was ons eerste (promotie)filmpje.

 

De website Amelander Historie groeide in de loop der jaren steeds verder uit. Regelmatig werden nieuwe rubrieken gelanceerd. De meest recente is ‘Vondsten’ waar bijzondere bodemvondsten en ontdekkingen over Ameland(ers) in archieven worden uitgelicht. Verder begonnen we met een kennisbank, beeldbank, forum en genealogische database om aan de wensen van onze bezoekers tegemoet te komen. Daarnaast kwamen we in aanraking met veel geïnteresseerde Amelandliefhebbers via social media: eerst Twitter, Google+, Youtube, Slideshare en later volgden Facebook en Instagram. Ook publiceren we iedere maand onze digitale Amelander Historie krant met een overzicht van onze laatste verhalen, beeldmateriaal en nieuws.

 

Het platform is in belangrijke mate gevormd door de samenwerking met diverse partners. Tot inspiratie van het platform geldt de website en werkwijze van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Zij zijn sinds de oprichting van het platform een goede samenwerkingspartner en beschikken over een groot netwerk en bereik waar we regelmatig beroep op konden doen. Ook hebben we jaren met de Facebookpagina Oud Amelandt samengewerkt. Ook zij verdienen genoemd te worden aangezien zij ons de ruimte gaven om onze verhalen met hun volgers op Facebook te delen. Ook zijn we zeer content met onze samenwerkingspartners Persbureau Ameland en Waddenpost. Veel oproepen en belangrijk nieuws werden door hen overgenomen en dat heeft tot veel reacties geleid.

 

Verder zijn we in 2014 een samenwerking met het streekarchief in Dokkum aangegaan die het gemeentearchief op Ameland beheert. In overleg met streekarchivaris Tjeerd Jongsma hebben we een pagina met algemene informatie over het gemeentearchief samengesteld om archiefbezoekers te informeren. Op de pagina staan de data waarop de heer Jongsma op het gemeentehuis aanwezig is. Ook kunnen de inventarisaties van diverse collecties worden geraadpleegd en is het mogelijk kadastrale gegevens van Amelander huizen aan te vragen. Dankzij deze samenwerking is er veel (historisch) onderzoek naar Ameland gedaan. We hebben veel genealogen, studenten en historici met hun onderzoek kunnen helpen.

 

Al vrij snel na de oprichting van Amelander Historie volgde er verkennende gesprekken met Stichting Amelander Musea en de cultuurhistorische stichting ‘De Ouwe Pôlle Ameland’ over de mogelijkheden tot samenwerking. Daarbij was vooral het streven zoveel mogelijk het gemeenschappelijke doel te dienen: het Amelander verleden toegankelijk te maken. Na aanvankelijke pogingen waren gestrand, bleek een paar jaar later voldoende vertrouwen gegroeid te zijn om een nieuwe samenwerking aan te gaan. In deze samenwerking vullen de stichtingen en dit platform elkaar aan. We zien dan ook de hernieuwde samenwerking met Stichting Amelander Musea en de cultuurhistorische stichting ‘De Ouwe Pôlle’ als een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

 

In mei dit jaar kreeg het platform een redactie bestaande uit twaalf leden die op verschillende manieren met Ameland verbonden zijn. De redactie heeft regelmatig contact over de kopij, indeling en koers van het platform. Deze week komt de redactie bij elkaar en zal het jubileum worden gevierd. Ook zullen nieuwe projecten en ideeën worden besproken. Daarover leest u meer in de komende editie van de Amelander Historie Krant.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>