Plannen voor herbouw Cammingha Slot

Op de locatie waar nu het gemeentehuis in Ballum staat, stond bijna 200 jaar geleden het slot van waaruit het heerlijkheid Ameland door de Erf- en Vrijheren werd bestuurd. Op 13 maart jl. presenteerde het bestuur en de raadgevers van stichting ‘Herbouw Camminghaslot’ hun plan voor de herbouw van dit slot aan de besturen van de dorpsbelangen. De reacties hierop waren enthousiast. De stichting wil het slot binnen 4 à 5 jaar herbouwen. Ook moet de oude stoeterij, wat vroeger de paardenstal van de Erf- en Vrijheer was, terugkeren als gemeenschapshuis. Wie zijn de initiatiefnemers? En hoe zal de herbouw eruit komen te zien?

Een droom

Een anderhalf jaar geleden kwamen Harry Nobel en Klaas Nagtegaal op het idee voor de herbouw van het slot. Dit was medeCamminghaslot Balum Ameland op het boekje en dvd ‘De Vrije Heerlijkheid Ameland’ van Jan Giezen geïnspireerd. Op de DVD is een reconstructie van het slot en de tuin in 3D te zien. Harry nam met Klaas contact op en samen kwamen ze op het idee het slot te herbouwen. Voor Klaas zou daarmee een jongensdroom in vervulling gaan. Samen met Wim Nobel, Jan Wibier en Upt Hiddema hebben ze de stichting ‘Herbouw Camminghaslot’ in het leven geroepen. Daarbij treden Gerlof Metz en Jan Giezen als raadgevers op. Jan Giezen gaf hen de geuzennaam ‘Mannen van het Slot’. Giezen is architect en zijn ouders hadden jarenlang een huis op Ameland. Op Youtube staat een bewerkte versie van zijn Cammingha Slot animatie met toelichting hoe de herbouw eruit komt te zien.

Van droom naar werkelijkheid

De stichting is voornemens op de locatie van het gemeentehuis weer het Cammingha Slot te herbouwen. Daarmee zou het slot na 200 jaar herrijzen. In 1829 werd het vervallen slot gesloopt en is het puin verkocht en hergebruikt. Zo zat in een oude boerderij in Buren een deur van het voormalige slot die nu in museum Sorgdrager te bewonderen is. Het plan is dat het college van Burgemeesters en Wethouders in het slot kunnen vergaderen. Ook wordt daar een trouwzaal ingericht. De ambtenaren worden in de stoeterij ondergebracht. De stoeterij stond ten westen van het slot op de plek waar nu drie huizen aan de Smitteweg staan. Deze huizen zullen voor dit plan moeten verdwijnen en voor dit gemeenschapshuis plaats moeten maken. Camminghaslot Ballum Ameland Van CamminghaZoals de naam doet vermoeden, kan deze ruimte ook voor andere activiteiten dienen zoals expositieruimte en het onderbrengen van een infocentrum waar de duurzame initiatieven van Ameland permanent worden geëxposeerd.Bij het aan te leggen bos- en tuincomplex is een entreegebouw gesitueerd, waarin een kassa, boekenwinkel en een theeschenkerij etc. zijn ondergebracht.  
Het plan begint met de bouw van dit gemeenschapshuis zodat het gemeentelijk apparaat hier kan worden ondergebracht. Daarna kan het gemeentehuis worden gesloopt en met de herbouw van het slot worden begonnen.

Reacties

Inmiddels heeft de stichting haar plan voor de herbouw aan het college van B&W, de gemeenteraad en de omwonenden. Ze worden met veel enthousiasme en een luisterend oor ontvangen. Belangrijk is ook de medewerking van Hans van der Meij die een naastgelegen stuk land bezit. Ook de bestuursleden van de dorpsbelangen reageren enthousiast en wensen de stichting veel succes. Het project moet stapsgewijs worden uitgevoerd. De stichting hoopt de nodige subsidie te kunnen verkrijgen. Tevens moet veel met het gemeentebestuur worden overlegd. Voordat het Camminghaslot dan herrezen is, kan wel een jaar of vijf duren. Het moet dan een belangrijke trekpleister van Ameland worden. Als symbool van een tijd waarin Ameland nog een autonoom staatje was. 

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>