Opening van het badpaviljoen te Ballum

Badpaviljoen Ballum, strandpaviljoen, badhuis Ameland

Nadat te Ballum ongeveer midden Mei een Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer was opgericht, namen de heeren W. B. Nobel, B. Visser en H. Nobel, allen te Ballum, het initiatief tot oprichting van een badpaviljoen. Dit werd niet zooals de bestaande paviljoens op Ameland in de duinen, maar op het open strand geplaatst, 't Ligt daar vanaf het strand gezien, als een oase in de woestijn, lafenis biedende aan hen die langs het strand een tocht maken van 't Oosten naar 't Westen of omgekeerd.

Het gebouwtje is gezet even voorbij paal 6, in de nabijheid waarvan de Tartar strandde in Nov. 1928. Woensdag te ruim 2 uur badhuis Ballum Amelandwaren de zeer vele belangstellenden voor de opening bijeen, o.a. zagen we het college van B. en' W. van Ameland. De heer G. Koster, voorzitter van de V. v. V. te Ballum opende met een woord van welkom aan de aanwezigen. Hij memoreerde de vergadering van 18 Mei 1.1., waarop de V. v. V. werd opgericht, dank zij het initiatief van den heer Groentjer en c.s. te Ballum, die wegens vacantie jammer genoeg niet aanwezig kon zijn, en met medewerking van wethouder Bruin, tevens secretaris van V. v. V. te Hollum, waarbij bijna alle inwoners van Ballum zich als lid opgaven. Hoedirect besloten werd een fiets- en wandelweg naar het strand te maken en dat deze in een minimum van tijd kosteloos tot stand was gekomen, 't Gevolg hiervan was weer de oprichting van een paviljoen. Hij hoopte dat dit het begin zou zijn van de bloeitijd van het badleven te Ballum.

Hierna kreeg de heer burgemeester het woord, die zijn waardeering uitsprak over de vlugge manier waarop een 'en ander tot stand was gekomen. Hij sprak de wensch uit dat dit paviljoen het badleven ook in dit dorp zou doen toenemen evenals het dit te Hollum en Nes had gedaan en verklaarde hiermede het badpaviljoen als geopend.

Bruin te Hollum gaf allereerst zijn vreugde te kennen dat het hem vergund was bij dit gebouw een woord te spreken en deelde strandpaviljoen Ballum Amelandverder mede dat er etappen zouden worden gedaan ter verkrijging van een verharde weg door de duinen, Badpaviljoen - dorp Ballum - Zuivelfabriek - Vuurtoren. Hij twijfelde niet of hij zou de volle medewerking verkrijgen van de heeren van den Rijkswaterstaat Gouma en iebesma, die steeds op dit gebied Ameland ter wille waren. Hij meende verder aan te moeten dringen op het plaat een van een paar banken langs den badweg. Als laatste spreker liet zich hooren Dirk Smid te Ballum, die in een humoristische speech zich uitte in dien zin dat het hem genoegen deed hoe de exploitatie van het badpaviljoen aller instemming vond.

De heer B. Visser, bestuurslid der V. v. V. te Nes. mede-exploitant, dankte alle sprekers, waarbij hij de hoop uitsprak dat een bloeiend badleven voor Ballum een uitkomst zou zijn. Het interieur van het pavilioentje is keurig netjes en wij twijfelen niet of uitbreiding zal zeer binnenkort noodig blijken. Ballum heeft een prachtig strand. Ook zijn er reeds eenige kleedhuisjes geplaatst en werd er reeds gebruik gemaakt van baden.

Tenslotte had een harddraverij op paarden plaats. 13 parturen bekampten* elkaar. De eerste, tweede en derde prijzen werden resp. gewonnen door .1. D. Nobel te Ballum, Tjeerd Visser aldaar en Walraven Hofker te Nes. De wedrennen die hierop volgden met evenveel deelnemers, werden gewonnen door Hendrik Brouwer te Hollum en Bertus Visser te Ballum.

Opening badhuis Ballum Ameland in 1933

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 5 augustus 1933

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Waddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>