Open Monumentendag 2022 op Ameland

In het kader van Open Monumentendag 2022 is op 10 en 11 september 2022  de Vermaning (Doopsgezinde Kerk)  in Nes opengesteld. De Vermaning is de oudste doopsgezinde kerk van Ameland. Het bevat bijzondere authentieke elementen. Wanneer het kerkje is gebouwd is niet bekend, mogelijk is het van oorsprong een boerderij.

De kerk is beide dagen opengesteld van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Het adres is: Vermaningspad 1, 9163 JD Nes

Ook kunt u deelnemen aan een rondleiding door het Beschermd Dorpsgezicht van Nes:

Tijdstip:                     10 september 10.15 uur (aanwezig graag 10.05 uur).

Plaats van vertrek:    Sint Clemenskerk, Kardinaal de Jongweg 33, 9163 HZ Nes.

N.B. Opgeven is van tevoren niet nodig.

De rondleiding doet ook De Vermaning aan en er bestaat de mogelijkheid om de sporen van de Walvisvaart aan het Vermaningspad te bezichtigen.

Toegang in de Vermaning en deelname aan de rondleiding is gratis.

Vermaningspad te Nes

Vermaningspad te Nes

Meer van de Ouwe Pôlle: