‘Op avontuur op Ameland’ beste erfgoededucatie-project van Fryslân

Op 4 april vond de uitreiking van ‘Het beste erfgoededucatie-project van Fryslân’ in het Provinciehuis in Leeuwarden plaats. Dit was een initiatief van Keunstwurk en Museumfederatie Fryslân om lokale erfgoedprojecten te steunen. Een jury bekeek alle projecten en maakte uiteindelijk een selectie van twee projecten: ‘Op avontuur op Ameland’ van Joke Mosterman en Peter Kienstra en De Veerkieker, een programma van Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oldeberkoop. Beide projecten richten zich op basisschoolkinderen.

Aan het begin van de bijeenkomst gaf Yuri Matteman, hoofd educatie ontwikkeling van het Naturalis Biodiversity Centre in Leiden, uitleg over het lesprogramma ‘Het Verwonderpaspoort’ waar hij projectleider van is. Het project won de Museumeducatie Prijs in 2018. Hij beschreef hoe ruim 40 organisaties in Leiden met elkaar samenwerken om de leerlingen meer over de natuur te leren. Daarbij werken ze ook nauw met de scholen en gemeente samen. Binnenkort zal een convenant met de gemeente worden gesloten waarin voor de komende drie jaar wordt vastgelegd hoe ze het project verder vormgeven. De organisaties zoeken met elkaar vooral verbinding en willen de kinderen over de natuur laten leren door te doen. De kinderen kunnen hun eigen leerpaden uitzetten. Tot slot proberen ze ook kinderen van arme gezinnen in Leiden aan dit project te laten deelnemen. Zo hopen ze alle scholen de kans te bieden mee te doen.

Vervolgens gaven de twee genomineerde erfgoedprogramma’s een presentatie. Als eerst was De Veerkieker aan zet. Bij dit schoolbreed erfgoededucatieprogramma voor alle basisscholen in Oost- en Weststellingwerf wordt het aanbod van de regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. U kunt hieronder hun presentatie terugkijken:

Daarna gaven Joke Mosterman en Peter Kienstra een presentatie over het heemkundeproject ‘Op avontuur op Ameland’ van de Amelander Musea. Ze legden uit hoe ze het initiatief tot dit project hadden genomen, noemden de samenwerkingspartners en vertelden hoe de hoofdpersonen Tim, Tamara en opa Sippelaar de scholieren op een speelse wijze met de Amelander cultuur, natuur en historie laten kennismaken. De hoofdpersonen werden persoonlijk aan het publiek voorgesteld; de oudste dochter van Peter, Emma, speelde voor Tamara, en Joke haar kleinzoon Tiemen Jort kroop in de huid van Tim. U kunt de presentatie hieronder terugkijken:

Tot slot was het woord aan de jury. Zij vertelden hoe ze tot de selectie van de twee genomineerde erfgoedprojecten waren gekomen en wat volgens hen de sterke kanten waren. Daarna was gedeputeerde Michiel Schrier met de bekendmaking van de tweede prijs. Deze prijs, een cheque van 250 euro, ging naar De Veerkieker. De eerste prijs ging naar heemkundeproject ‘Op avontuur op Ameland’. De cheque van 500 euro werd door Joke Mosterman en Peter Kienstra in ontvangst genomen. De erfgoededucatieprijs is een erkenning voor de inzet en motivatie voor beide initiatiefnemers om de Amelander jeugd hun omgeving te leren.

Bekijk de prijsuitreiking en de foto's onder dit artikel van Amelandfotografie:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>