Memori Boeck - Cornelis Pieter Sorgdrager

Dit is een index met alle namen van folio 1 t/m 297 uit het Memori Boeck van Cornelis Pieter Sorgdrager. Van 1779 tot 1826 hield hij een dagboek bij waarin hij bijzonder veel over het leven op Ameland schreef, maar ook over de wereld daar buiten. Zo schreef Sorgdrager regelmatig over de politieke ontwikkelingen op nationaal- en internationaal niveau. Voor vele onderzoekers naar de Amelander historie of hun genealogie is dit boek zeer informatief. Om die reden hebben wij deze namenindex samengesteld.

 

In deze index staan de achternamen en patroniemen op alfabetische volgorde. Indien vermeld, volgt daarna de voornaam met de functie van de betreffende persoon. Tot slot staat uiterst rechts het nummer van het folio waarin de naam wordt vermeld.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 
Boeken algemeen

Meer van de Ouwe Pôlle: