Lezing over het zeevaartonderwijs en zeevaartschool op Ameland

Op vrijdag 20 januari 2023 gaf maritiem-historicus Jurjen Leinenga en Jacob Roep een lezing voor onze stichting over het zeevaartonderwijs en de voormalige zeevaartschool in Nes, Ameland. Deze lezing werd gehouden in de Toel in Nes en werd goed bezocht. Jurjen Leinenga vertelde hoe jongens in hun tienerjaren waarschijnlijk het zeemanschap leerden. Dit geschiedde vooral in de winterperiode. Tot 1840 was er nog niet sprake van gedegen scholing in het vak zeevaartkunde op de Waddeneilanden. Toch was er wel behoefte aan een soort van zeevaartschool. Dit zag de bekwame onderwijzer Folkert Eeltjes Dijkstra. Hij startte met het geven van zeevaartkundige vakken op de lagere school in Nes. Hoe dit in zijn werking ging, vertelde ons bestuurslid Jacob Roep (bekijk de presentatie). 

Voor deze lezing inventariseerde Jurjen Leinenga diverse databases met Amelander zeelieden, zoals het Sonttolregister, de monsterrollen van diverse havens als Harlingen, Delfzijl en Amsterdam via Marhisdata, het register der schepelingen van de Amsterdamse Waterschout in het Noordhollands Archief  en die van de VOC-opvarenden via het Nationaal Archief. Daarnaast had Jurjen Leinenga nog wat lijsten gemaild van onder meer Amelanders op de zeevaartschool in Harlingen. Zie hiervoor de onderstaande lijst met de achternamen alfabetisch geordend:

Achternaam Voornaam Eerste jaar Laatste jaar
       
Bakker Jacob Christ. 1875 1876
Bakker Jan 1868 1902
Bakker Jan Dirk 1897 1898
Bakker Bote 1904  
Bakker Foppe Jan 1903 1904
Barends Dirk 1902 1903
Barends Jacob 1895 1903
Barends Jan 1886 1891
Barf Jacob 1901 1902
Beijaard, Bijaard Hendrikus 1877 1878
Beijaard, Bijaard Hendrik Theod. 1879  
Beijaard, Bijaard H.S.? 1883  
Bierman H.L. 1864 1865
Bierman Hendrik S. 1860 1861
Boer, de Gerardus 1886 1889
Boer, de Gerrit 1900 1901
Boer, de Hendrik 1892 1901
Boer, de Isaäc, Izaäk, Yzak 1894 1902
Boer, de Lambertus 1889 1901
Brouwer Age 1901  
Buis, Buijs, Buys Cornelis Bernardus 1870 1876
Buis, Buijs, Buys Hendrik 1867 1868
Buis, Buijs, Buys Hendrik Jacobus 1871 1872
Buis, Buijs, Buys Jan Hendrik 1873 1874
Dokter Gerrit 1866 1871
Gorter Douwe 1892 1894
Gorter Douwe H. 1897 1898
Gorter Douwe K. 1900  
Heeckeren, van A.E. 1858 1859
Jong, de Gerlof 1903 1904
Joosten Gerrit 1901 1902
Joosten Gerrit H. 1896  
Klein Tjerk Jan(s) 1897 1898
Kolmer Lolke 1900 1904
Koster Foeke 1864 1871
Koster Gerben 1891  
Koster Pieter 1897 1902
Lap Olfert 1880 1886
Manje Barend C. 1867  
Manje Jan 1867 1871
Manjer Barend C. 1869 1870
Meij, van der Jacob 1866 1867
Molenaar Andr. 1867 1868
Molenaar Rense F. 1860 1861
Ridder Pieter 1866 1871
Ruijgh, Ruygh Cornelis 1869 1870
Ruijgh, Ruygh Gerben 1866 1875
Scheltema Barend 1894 1900
Scheltema Jan 1894 1898
Scheltinga Barend 1901  
Schots Pieter 1865 1870
Stuut Eduard 1858 1859
Stuut Jacobus 1868 1872
Visser Dirk 1867 1868
Visser Dirk J. 1869 1870
Visser Folkert 1896 1904
Visser Folkert J. 1899  
Visser Jacob 1898 1899
Visser Job 1903  
Vries, de Dirk 1866 1867
Vries, de Herman 1904  
Wassenaar Simon 1870 1871
Zorgdrager Pieter 1848 1854
Zorgdrager Pieter J. 1847
Heeft u deze interessante lezing gemist? Dan kunt u die teruglezen in ons blad de Pôllepraat die in juni 2023 uitkomt. Word ook vriend van stichting De Ouwe Pôlle Ameland vanaf 15 euro per jaar. 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>