Kerktoren Hollum in de steigers voor restauratie

Dit najaar wordt de kerktoren aan de Oosterlaan in Hollum grondig gerestaureerd. De restauratie is onderdeel van het geplande toren hervormde kerk te Hollum, Amelandonderhoud aan de toren. Bij deze restauratie wordt onder meer een deel van metselwerk vernieuwd en worden het voegwerk en het ankerwerk hersteld. De westelijke topgevel wordt opnieuw opgemetseld en de oostelijke topgevel gedeeltelijk. Daarnaast worden onder meer de vloeren, de galmopeningen, de wijzerplaten, het torenkruis en het gehele dak hersteld.

De werkzaamheden beginnen in week 35, direct na de bouwvakvakantie. Met het oog op de krappe planning worden al voor de bouwvak steigers geplaatst. Dit gebeurt vanaf 22 juli. De aannemer, bouwbedrijf Dijkstra de Graaf BV uit Engwierum, verwacht de restauratie in december af te ronden. Daarna wordt ook de toren in Ballum gerestaureerd. 

De aannemer probeert de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Vragen, klachten of opmerkingen over de restauratiewerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met bouwbedrijf Dijkstra de Graaf BV via telefoonnummer 0511-408272.