Informatieavond historische begraafplaatsen Ameland

Hoe gaat de gemeente Ameland om met de historische begraafplaatsen op het eiland? Zijn de begraafplaatsen vooral Grafsteen Amelandcultuurhistorisch van waarde, of zijn ze louter functioneel? Moeten er meer regels komen en wat betekenen die dan voor de mensen die een dierbare willen begraven?

Op dinsdagavond 21 mei vindt een informatieavond plaats over het gemeentelijke beleid voor de historische begraafplaatsen op het eiland. Een speciale werkgroep heeft de begraafplaatsen in Nes, Ballum en Hollum geïnventariseerd. Op basis daarvan heeft de gemeente een visie opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de visie is dat op de Amelandse begraafplaatsen zones komen waar de cultuurhistorische waarde leidend is en zones waar meer ruimte is voor eigentijdse vormen van begraven en herdenken. ‘Alles kan, maar niet overal’, is een treffende samenvatting van de visie.

Die visie is eind vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De raad verzocht het college om op korte termijn te komen met een concrete uitwerking. Die is er inmiddels en wordt toegelicht op de informatieavond van 21 mei. Funerair deskundige Leon Bok, die ook betrokken was bij het opstellen van de visie, zal een toelichting geven. De avond vindt plaats in het gemeentehuis in Ballum en begint om 20:00 uur. Iedereen is welkom

Bron: Gemeente Ameland

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>