Haring van den Bosch bracht mobilisatie door op Ameland

Haring van den Bosch bracht mobilisatie door op Ameland

Haring van den Bosch uit Leeuwarden was militair ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de mobilisatie bracht hij geruime tijd op Ameland door, alvorens hij werd overgeplaatst naar de Wonsstelling. Schoonzoon Marten Tienstra en diens vrouw Gerda zochten het verhaal uit van hun schoonvader en vader. Zo kwamen ze erachter dat hij een scharrel had in Hollum. Maar wie was dat?

Haring, die in het dagelijks leven Harrie werd genoemd, was al in dienst geweest en ging met groot verlof op 24 februari 1939. Door de oorlogsdreiging ging Nederland in april van dat jaar over tot het deels mobiliseren van de strijdkrachten. Zo kwam Haring weer terecht bij de 4de sectie van het 9de Regiment Infanterie is Assen, dat was belast met de Grens- en Kustbewaking. Ze gingen eerst naar Terschelling, daarna naar Ameland.

Haring van den Bosch 1

Haring van den Bosch

Het verblijf op Ameland moet toch wel een poos zijn geweest, anders leg je daar in die korte tijd geen contacten met de burgerbevolking. Vermoedelijk waren ze in of bij Hollum gelegerd. De soldaten waren gehuisvest in een barak of ondergebracht bij burgers. Ze hielden zich doende met de beveiliging van een kustbatterij bij Hollum, dat was een kanon die in de richting van de zee kon schieten. Er waren verschillende legeronderdelen op het eiland. Verder lette men op eventuele spionnen en zullen er patrouilles over het eiland gehouden zijn. Er spoelde wel eens wat aan, zoals mijnen.

Haring kreeg op Ameland verkering met een Trijntje of Truus Postma, die later met een Bruin van de beurtboten op Harlingen trouwde. Dit maakten de schrijvers op tijdens hun bezoek aan een tentoonstelling in een Amelander museum over de oorlog.

De sectie werd op 29 oktober 1939 overgeplaatst naar de Wonsstelling bij de kop van de Afsluitdijk als buffer tegen de mogelijk oprukkende vijand die de Afsluitdijk over wilde. Die vrees werd bewaarheid op 10 mei 1940. Waar de sectie zich op dat moment bevond is niet duidelijk. Het kan in de omgeving van Gooium zijn geweest, maar ook in Breezanddijk. In een brief van een betrokken militair staat dat de helft van de vierde sectie in krijgsgevangenschap is genomen, een van hen van Haring van den Bosch. Hij bevond zich in een kazemat bij een betonbrug. Vanuit deze uit aarde, zandzakken en hout opgebouwde eenvoudige bunker schoot hij met een mitrailleur op de steeds dichterbij komende vijand. De overmacht van de Duitsers was te groot en de Nederlanders werden gedood of gevangen genomen. Na ongeveer twee weken werden de meeste krijgsgevangenen vrijgelaten. Er mag van worden uitgegaan dat Haring zo rond eind mei of begin juni 1940 thuis kwam en weer verder ging met zijn leven.

Na de oorlog is Haring nog een keer terug geweest op Ameland om te kijken of zijn scharrel van vijf jaar geleden er nog was, maar hij heeft haar niet meer teruggezien.

Haring van den Bosch 2

Haring van den Bosch is op 12 oktober 1992 in Sneek overleden, hij is 74 jaar geworden.

Op 23 november 2021 ontving Haring postuum het Mobilisatie-oorlogkruis (Mok), met dank aan Jaap Bruin van Ameland. Jaap was een oud-collega van Marten en hij vertelde dat zijn vader ook het Mok had gekregen. Zodoende werd ook het kruis voor Haring aangevraagd, dat aan de nabestaanden werd uitgereikt tijdens een ceremonie op de kazerne in Havelte.