Familieboek over de RK-families De Jong van Ameland

In de tweede helft van de komende maand september verschijnt het nieuwe boek van pastor Henk Nota met de titel “De nazaten van Gerben (Gerbrand) Pieters de Jong en Engeltje Gerlofs”. Het familieboek heeft als ondertitel “De rk families de Jong van Ameland”.Omslag boek over katholieke familie De Jong van Ameland

De genealogie van de families de Jong uit Nes en Buren begint bij Gerben Pieters, geboren circa 1685. Zijn vader was Pieter, geboren rond 1650. Welke Pieter kon (nog) niet worden vastgesteld. Gerben huwt met Engeltje Gerlofs en zij krijgen twee zonen: Pieter en Gerlof. Dit is het begin van een zeer uitgebreide familie, die in 1816 de naam de Jong aanneemt. In het boek worden 777 personen in 12 generaties beschreven, welke bestaan uit acht verschillende takken (of stammen). Onder tak A. vallen Antjes Gerben, tante Tjet (103 jaar geworden), Sip van de klei, Ben Australië,  Lange Antke en Sip van Rein . Tak B. bestaat uit Jan de bakker, notaris Sipke, Kardinaal de Jong, Japik roggebroodbakker, Joop museum, Anne Zwanewater. Tak C. bestaat uit Sipke’s Pieter, aannemer Foppe, Gerben’s Jelske, Oäde Piet, Pietepiet. In tak D. komen aan de orde: Sip de bakker, Sip torenhoogte, Sip van Sip, Peetje bakker, Henk de bakker en Ome Jan hotel. In E. vervolgens Gerlof schipper, schilder Andries en Symphorosa van Dirk. Deze tak is vertrokken naar de Beemster en de Rijp. In tak F. zitten Kleine Dirk, Dores, Anton winkeltje, Piet textiel en Jacob PEB. In tak. G. komen Gerlof kapitein, Piet banketbakker, lange Meindert, en banketbakkers aan de orde. Deze tak is destijds vertrokken naar Amsterdam en Amerika. De takken A. tot en met D. zijn broers en de takken E. F. en G. zijn ook broers. Allen zijn ze zeven neven van elkaar. Tenslotte is er een tak H., ontstaan uit Cornelis van Nederlands Hervormde afkomst welke trouwt met Aaltje, zuster van E.F. en G. In deze H-tak o.a. Henk kapitein, Cees en Keeke An en Cees en Duifke. 

Naast een korte levensbeschrijving van iedere familie en hoofd van het gezin volgen overzichtskaarten zodat men de lijn in de genealogie kan volgen. Vele families en betrokkenen zijn bezocht en hebben gegevens aangevuld en foto’s aangeleverd. In het 330 pagina’s tellende boek komen 320 kleur- en zwart-wit foto’s en nog eens 140 andere afbeeldingen. Het familieboek is een uitgave van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland in Bolsward. De kosten zijn laag gehouden en bedragen 30,- euro per exemplaar. Verzendkosten zijn hierbij niet inbegrepen

Het is de bedoeling dat tussen half en eind september op Ameland een avond wordt belegd waarbij het boek wordt gepresenteerd en dan tevens verkrijgbaar zal zijn.  

Wilt u ook een exemplaar van dit boek? Klik dan hier voor meer informatie.