Een terugblik op Ameland met Kees Brouwer

Voormalig voorzitter van St. Bejaardencentrum “De Stelp”

Vorig jaar werd in het augustusnummer van De Amelander de oprichting van zorgcentrum ‘De Stelp’ in Hollum beschreven. Daaruit bleek dat het zorgcentrum mede zijn 50-jarige bestaan aan het ‘driemanschap’ had te danken: de heren K. Zandstra, B. Hoekstra en ds. A.P. Peschar. Dankzij hun inzet werd ‘De Stelp’ in 1963 opgericht. Voor de organisatie van het zorgcentrum werden er twee besturen in het leven geroepen: een algemeen- en een dagelijks bestuur. Eén van de bestuursleden in het dagelijks bestuur was de nu 89-jarige Kees Brouwer. Hij blikt terug op zijn periode op Ameland en de voorzitterschap van De Stelp.

Door Jacob Roep

Kornelis Wybren (‘Kees’) Brouwer werd op 27 april 1926 geboren op een boerderij in Aldeboarn. In 1949 was Kees gedurende een jaar al op Ameland als inseminator aan het werk. Later trouwde hij met Grietje Mintjes (1932-2009) met wie hij vijf kinderen krijgt. Vanaf begin 1960 werkt Kees als inseminator voor de K.I.-vereniging “Ameland”. Hij was daardoor een bekend gezicht bij de Amelander boeren. Het is een intensieve baan waarvoor hij zeven dagen in de week aan het werk is. Het gezin besluit dan ook op Ameland te gaan wonen. Ze betrekken een huis in Hollum aan de Platsoenstraat waar ze tot 1970 zullen blijven wonen.

Kees Brouwer wordt tot inseminator op Ameland benoemd

Benoeming van Kees Brouwer in de Friese Koerier van 3 februari 1960

Kees, zijn vrouw en kinderen voelden zich thuis op Ameland. Ze werden helemaal in de gemeenschap opgenomen wat onder andere uit de bestuursfuncties blijkt die Kees in die periode vervulde. In korte tijd werd hij voorzitter van dorpsbelang Hollum en in 1963 werd hij door de gereformeerde gemeente voorgedragen als bestuurslid van stichting bejaardencentrum “De Stelp”. Na het vertrek van ds. Peschar in 1966 werd Kees voorzitter van het dagelijks bestuur. In dit bestuur zaten ook K. Zandstra (penningmeester) en B. Hoekstra (secretaris).

Naast het dagelijks bestuur was er ook een algemeen bestuur bestaande uit de bestuursleden Walraven Hofker, Jan de Jong, Grietje (l) en Kees Brouwer bij 25-jarig jubileum van De StelpLeendert van der Meij, mw. IJ. Siderius-Hartmans en Gooy Visser. Het dagelijks bestuur was vooral met de organisatie van De Stelp belast. Als belastingmedewerker vervulde Zandstra zijn rol als penningmeester met veel vaardigheid. Dit gold ook voor Hoekstra die van beroep gemeentesecretaris was. Eén van hun bestuurstaken was het beoordelen van aanvragen voor een woning in De Stelp. Daarvoor vroegen ze advies aan de toenmalige huisarts de heer Straatsma. Vanuit zijn beroep kwam Straatsma bij veel Amelanders thuis en kende hij hun persoonlijke situatie. Ook bepaalde hij of een bewoner van het zorgcentrum voor acute zorg naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.

Als er zich geen dringende zaken voordeden, kwam het dagelijks bestuur gemiddeld één keer in de maand bijeen. Natuurlijk moesten sommige zaken ook met het algemeen bestuur besproken worden. Indien Kees van tevoren dacht dat het bestuur op een bepaald voorstel verdeeld zou reageren, dronk hij vóór de vergadering een kopje koffie met bestuurslid mw. Siderius-Hartmans. Als vrouw van burgemeester Siderius genoot zij binnen het bestuur veel aanzien. De overige bestuursleden volgden dan ook vaak de keuze van mw. Siderius die in veel gevallen het met Kees eens was. Zo hoopte Kees het bestuur mee te krijgen.

Na vijftig jaar weet Kees zich nog een paar hoogtepunten gedurende zijn voorzitterschap te herinneren. Zo kreeg het zorgcentrum in die periode een oostvleugel erbij waardoor de capaciteit groeide en de wachtlijst met aanvragen afnam. Ook sloot de stichting bij een maatschappij van de wal een lening van fl. 400.000 (!) wat een astronomisch bedrag in die tijd was. Dit geld werd per boot naar Ameland overgebracht waar Kees met zijn auto klaar stond om het in ontvangst te nemen. De tassen met geld werden in zijn auto gezet. Kees voelde zich wel bezwaard want er moest natuurlijk niets met dit geld gebeuren. Daarom reed hij gelijk door naar bankdirecteur IJsbrand de Wind in Hollum om het geld af te leveren.

Naast zorg vond Kees beweging ook belangrijk. In zijn diensttijd was hij sportinstructeur. Door deze ervaring zette hij vaak voor gymnastiek de toestellen klaar als de kinderen van de christelijke school gingen gymen. Zijn dochter hielp dan ook wel mee. Zij is later sportlerares geworden. Kees kwam ook op het idee om in Hollum stoelendans te houden. Later werd dit ook op het strand in Nes en Buren gehouden.

Eind 1969 stond een vacature in het Friesch Dagblad van de Theologische Universiteit in Kampen. Ze zochten naar een universiteitsbode. In overleg met zijn vrouw wilde Kees op deze vacature reageren. Hun kinderen werden ouder en een eiland heeft op het gebied van onderwijs zo zijn beperkingen. Daarom solliciteerde Kees en tot zijn verrassing zat hij bij de laatste vijf kandidaten. Toen hij voor de tweede keer voor een gesprek werd uitgenodigd, werd opgemerkt dat hij als enige kandidaat niet naar de vrije dagen en de hoogte van het loon had gevraagd. Daarop zei Kees dat het een school was die alleen doordeweeks open was. Logischerwijs zou hij in het weekend dan vrij zijn. En wat betreft het loon zou hij wel net zoveel verdienen als bij zijn huidige baan.

Foto van Kees Brouwer oud bestuurslid van De Stelp op Ameland

Kees Brouwer oud-bestuurslid van verzorgcentrum De Stelp op Ameland

Uiteindelijk werd Kees aangenomen wat betekende dat het gezin Brouwer naar Kampen verhuisde. Daarmee kwam een eind aan 10 jaar wonen op Ameland. Gooy Visser volgde hem op als voorzitter van het bestuur. Kees is tot zijn pensioen universiteitsbode geweest en bleef in Kampen wonen. In al die jaren was hij Ameland niet vergeten. Zo verbleef hij met zijn vrouw ieder jaar in hun caravan op Ambousen. Ook houdt hij tot op de dag van vandaag nog contact met diverse Amelanders, zoals oud-bestuurslid en secretaris Cor Gransbergen. Na al die jaren kijkt Kees met veel genoegen terug op de periode dat hij met zijn gezin op Ameland gewoond heeft.  

Dit artikel is afkomstig uit een eerdere uitgave van magazine De Amelander en is met toestemming van de redactie geplaatst. © De Amelander

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>