Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018.
Deze wordt gehouden in Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Meldt u zich wel even van tevoren (voor 13 januari) aan per email bij Jelle Jan Koopmans.

Het programma
Gebrandschilderde raam uit 1679, Hollum Ameland
 9.30         Inloop / koffie          
 10.00     Huishoudelijke bijeenkomst

  • Opening / welkom
  • Mededelingen van het bestuur
  • Verslag ledenbijeenkomst 8 oktober 2016
  • Publicaties wurkgroep
  • Symposium 2018 (Zeevaartonderwijs)
  • Het project 'houtvaart' (Culturele hoofdstad 2018)
  • Nieuwe activiteiten  
  • Rondvraag
  • Afsluiting huishoudelijk gedeelte

10.30         Pauze: koffie

Wetenschappelijke gedeelte

10.45        De kerkramen van Hollum in een Maritiem historisch perspectief, Jacob Roep. Zie voor details ook De Sneuper nummer 111 en nummer 115.           
            
11.15        Het boek 'Verborgen zee aanzichten', Jaap de Jong                              
  
Afsluiting wetenschappelijk gedeelte

De vergadering en voordrachten zijn overwegend in het Nederlands.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau!