Amelander Musea in één klap bijna veertig kunstwerken rijker

De Amelander Musea hebben onlangs 39 kunstwerken verworven die op Ameland zijn gemaakt. Het is de qua omvang de grootste collectie die in één keer in het bezit kwam van de Stichting Ouwe Pôlle, de moederstichting achter Museum Sorgdrager. In de collectie bevinden zich werken van vier kunstenaars die nog niet in de collecties van de musea waren vertegenwoordigd: de nog steeds actieve kunstenaar Wim van der Veer uit Leeuwarden, Bouke van der Sloot, Simon Kamminga en Jan Murk de Vries. 

Onder de nieuwe aanwinsten bevinden zich verder werken van Tames Oud en Andries van de Sloot, de vader van Bouke van der Sloot. Van hen was al werk in de collectie van de Amelander Musea. Het totaal aantal kunstenaars van wie Amelander werk in de collecties is opgenomen bedraagt nu vijfendertig.

De nieuwe aanwinsten zijn afkomstig uit de collectie van de Drachtster kunstverzamelaar Gatso  Lamsma. De oud-Amelander selecteerde uit zijn omvangrijke verzameling Friese kunst het werk dat op Ameland is gemaakt.

Het grootste deel van de nieuwe aanwinsten - negentien stuks - zijn olieverfschilderijen van de nog steeds actieve kunstenaar Wim van der Veer uit Leeuwarden. VanGeschonken werk van de kunstenaar Germ de Jong der Veer kwam in het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw geregeld op Ameland, waar hij gebruik mocht maken van de vakantiewoning van een bevriende fabrikant. Hij deed zijn inspiratie voor de expressionistische werken vooral op tijdens zwerftochten op het Oerd. Behalve de schilderijen is ook nog een ets van Van der Veer aangekocht. 

Het olieverfschilderij Wad bij Ameland is het eerste werk van Bouke van der Sloot in de collectie van  van de Amelander Musea. Van diens vader Andries bezaten de Amelander Musea al werk. Onder de titel Wroeter met verf, Leeuwarden gezien door Andries van der Sloot is tot en met 6 oktober 2019 is het Historisch Centrum Leeuwarden een tentoonstelling van werk van Andries van der Sloot. 

De zes linosnedes van Tames Oud vormen een aanvulling op de linosnedes die de Amelander Musea van deze op Ameland geboren kunstenaar al in de collectie hadden . Vier houtskooltekeningen, vijf diverse werken van Jan Murk de Vries en een geschilderde nieuwjaarskaart van Germ de Jong completeren de recente verwerving.

Bekijk de nieuwe aanwinsten op de website Collectie Ameland.