Ameland schrijft historie

De afgelopen maanden zijn er tussen de cultuurhistorische stichting ‘De Ouwe Pôlle’, de Amelander musea (STAM), Oud Amelandt en Amelander historie gesprekken gevoerd over de mogelijkheden tot samenwerking. Uit die gesprekken is gebleken dat de betrokken partijen graag willen samenwerken om de rijke historie van Ameland voor een groter publiek toegankelijk te maken. De samenwerking zal de komende maanden meer vorm krijgen. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht, is het digitaal ontsluiten van de collecties.

 

Steeds meer historische verenigingen en musea stellen hun collecties digitaal toegankelijk voor onderzoekers en geïnteresseerden. Stichting ‘de Ouwe Pôlle’ en de STAM willen graag met die ontwikkeling meegaan. Het digitaliseren van de collecties is een uitkomst voor geïnteresseerden die genealogisch of historisch onderzoek naar Ameland doen. Er zullen meer gegevens te vinden zijn waardoor de collecties de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook zorgt het digitaliseren van de collecties voor een betere bescherming van het beeldmateriaal. Niet alleen tegen de tand des tijds maar ook voor bijvoorbeeld brandgevaar.

 

Naast oud beeldmateriaal beschikken STAM en ‘De Ouwe Pôlle’ over veel wetenschappelijke publicaties over Ameland. Op dit moment wordt er weinig met deze publicaties gedaan. Een mogelijkheid om ze meer onder de aandacht van het publiek te brengen, is de publicaties digitaal toegankelijk te maken. Zo wordt het mogelijk voor geïnteresseerden te zien welke publicaties over het eiland zoal geschreven zijn. Hoe deze publicaties toegankelijk worden gemaakt, wordt nog onderzocht.

 

Oud Amelandt en Amelander historie voorzien al enkele jaren op internet een groot publiek van oude foto’s en historische verhalen over Ameland. Hiervoor blijkt een groeiende interesse te zijn. De verhalen blijven niet langer op de boekenkast liggen maar worden vele malen gelezen en verteld. Daarnaast nemen veel mensen kennis van onbekend beeldmateriaal en helpen ze elkaar bij het vinden van de juiste namen, personen en voorwerpen. De kracht van deze groeiende interesse zit hem in het snel en eenvoudig kunnen vinden van gegevens over Ameland. Waar vroeger urenlang naar werd gezocht, kan tegenwoordig in enkele minuten worden gevonden. Deze ontwikkeling is een uitkomst voor iedereen: voor jongeren die een werkstuk over Ameland schrijven maar ook voor de oudere generaties die naar beeldmateriaal van ‘die goeie, oude tijd’ zoeken. Maar voordat het zover is, moet veel werk worden verricht.

 

Het digitaliseren van collecties is een kostbare, intensieve klus waar veel mankracht voor nodig is. Hoewel een deel van het beeldmateriaal al gedigitaliseerd is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Mogelijk kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Tegenwoordig organiseren veel musea, instituten en historische verenigingen zogenoemde ‘crowdsourcing-projecten’ waarbij vrijwilligers bij het digitaliseren van hun collecties worden betrokken. Op deze manier kan op korte termijn veel collecties worden gedigitaliseerd.

 

De komende maanden zullen ‘De Ouwe Pôlle’, de STAM, Oud Amelandt en Amelander historie samenwerken om de rijke Amelander geschiedenis met u te delen. Houd daarvoor hun websites in de gaten!

 

<<< TIP: schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief >>>

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>