Lijst van Amelander zeevarenden per dorp uit 1781 en een lijst met Amelander schepen uit 1808

07-07-2013 08:18