Objecten

De batterieborden

Nu alom de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog steeds meer in de belangstelling komen te staan en elk Waddeneiland daarmee een bezoekerscentrum of een museum in een bunker krijgt is het de moeite waard om ook eens de zogenaamde Batterieborden voor het voetlicht te halen. Op alle Friese...
>

Het veekeringshek te Ballum

Voordat Ameland tegen de Waddenzee beschermd werd door de zeedijk waren de gronden buiten de dorpen verdeeld in een buitenweide, ‘De Grie’ en een binnenweide ‘De Miede’.  De buitenweide werd gebruikt als weidegrond voor het vee en was gemeenschappelijk bezit, de binnenweide werd gebruikt als...
>

De kansel van de hervormde kerk in Ballum

In 1773 verkeerde de kerk, op de begraafplaats van Ballum, in zeer slechtte staat en is in die tijd zeer fraai verbouwd. Tegen de zuidkant van de kerk stond een kansel die zo slecht was dat hij niet meer gebruikt mocht worden. Door substituut-baljuw van Wetzens werd voor 33 carolus gulden de...
>

Gebrandschilderde ramen van de hervormde kerk in Hollum uit 1679

In 1679 werd voor de pas herbouwde kerk in Hollum 36 gebrandschilderde ramen gemaakt. De hervormde gemeente van drie dorpen Hollum, Ballum en Nes schonken elk 12 ramen met daarop de namen van de bestuurders van elk dorp. Elk dorp had in die tijd 2 volmachten, 2 burgemeesters en een vroedschap van 8...
>

Dagboek van Hidde Dirks Kat uit 1777

Dit is de digitale versie van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat met de titel 'Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst, gedaan in de jaren 1777 en 1778'.
>

Kerkklokken en gietplaats van hervormde kerk te Hollum

Omstreeks het begin van de 13e eeuw is er bij de kerk, een bakstenen toren aangebouwd met een muurdikte van 1 meter en een afmeting van 6 x 6 meter. Deze toren zal naar alle waarschijnlijkheid een luidklok hebben gehad, want er werd binnen het bouwvlak van de kerk, midden in de ruimte waar...
>

Lijn- en wippertoestel

Geschiedenis van het lijn- en wippertoestel   In de loop van 1890 werden op verschillende reddingstations proeven genomen met het vuurpijltoestel, zoals het lijn- en wippertoestel eerst werd genoemd. Met een dergelijk toestel kon met een vuurpijl (met dubbele ontbranding) een lijn worden...
>

Gratis AH-krant

Meld u aan voor de digitale Amelander Historie-krant. Het is gratis, goed voor het milieu en u ontvangt een e-book cadeau! Afmelden kan altijd.

 

Doneer aan stichting De Ouwe Pôlle

 Banner Waddenpost

 Banner Waddenpost