Blog

50 jaar zorgcentrum ‘De Stelp’

17-08-2017 13:13
Op 11 november 2014 was het 50 jaar geleden dat zorgcentrum ‘De Stelp’ in Hollum door Commissaris der Koningin mr. H.P. Linthorst Homan werd geopend. De Stelp was het resultaat van een particulier initiatief van de heren B. Hoekstra, K. Zandstra en ds. Peschar. Eerdere pogingen voor een...

Doopsgezinden op Ameland

01-07-2017 08:06
De protestantse richting der doopsgezinden is vanaf het begin (medio 16e eeuw) ruim vertegenwoordigd op Ameland. Zoals gold voor alle doopsgezinden in de 16e - 19e eeuw in Nederland, waren ze verdeeld over meerdere aparte, zelfstandige gemeenten van verschillende richtingen, van 'streng' tot meer...

Watergeuzen op en rond Ameland (1568-1572)

03-04-2017 11:13
Het jaar 1568 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het begin van de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje, in het Engels vaak genoemd “War of Dutch Independence”. De Lage Landen vielen in 1568 onder gezag van de Spaanse koning, die een krachtig centraal gezag wilde instellen, waardoor vele...

Cornelis Montes Visser (1890-1947). Ook wel bekend als Cees van Monte Trientje

31-01-2017 11:31
In ‘Op hoop van zegen’, het verhaal van Herman Heijermans, waarin moeder Kniertje haar jongste zoon Barend naar zee stuurt, zit veel gelijkenis met de omstandigheden op Ameland in het begin van de twintigste eeuw. Ook hier werd de vis duur betaald. Gedwongen door werkeloosheid en armoede  was...

Johannes Hermanus Haverschmidt en zijn tocht naar Ameland

21-01-2017 17:45
Johannes Hermanus Haverschmidt werd geboren op 5 april 1830 te Dokkum. Voor zijn opleiding bezocht Johannes de zeevaartschool op Ameland. In de winter van 1850 reisde hij met de Amelander pastoor J. H. M. Westers over het dichtgevroren wad naar Ameland. Tot het gezelschap overlopers behoorde ook...

De winterse oversteek van Jaap Metz (1940-1982)

24-12-2016 11:24
Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd Jacobus (Jaap) Metz op 7 mei geboren als zesde kind in het gezin van Jacobus Metz en Dorothea Mosterman. Jaap werd geboren in een boerderij aan de Kooiweg te Buren (Ameland). De dag dat Jaap werd geboren was zijn vader op het Oerd om te letten...

Bakenloodjes van Harlingen ook voor het Amelander Zeegat

01-12-2016 10:29
Kortgeleden ben ik attent gemaakt op de website Amelander Historie en alles wat zich daaromheen afspeelt. Als verzamelaar van bakenloodjes en achtergrondinformatie hierover lijkt het mij wel geschikt om de bakenloodjes van Harlingen eens onder de aandacht te brengen. Deze hebben namelijk...

De geschiedenis van Ameland: een onafhankelijk ministaatje

29-11-2016 04:24
Ameland is tegenwoordig een van de vier bewoonde Waddeneilanden van de provincie Friesland, die, net als de andere bewoonde Waddeneilanden, vooral bekend is als toeristenbestemming. De toeristen genieten van het wad, de duinen, stranden en de dorpen, met veel mooie oude huizen en kerken, vaak...

Ameland en de jezuïeten

27-11-2016 20:14
Iedere Amelander, óók ondergetekende als geboren Amelander, kent de oude rooms-katholieke begraafplaats aan de Ballumerweg.  En ook vele toeristen weten dit historische stukje gewijde aarde te vinden. Maar bijna niemand weet meer dat op dit kerkhof, voorheen behorende bij het oude katholieke...

100 jaar geleden op Ameland: de eerste grote ruilverkaveling van Nederland

25-08-2016 11:37
Door Douwe de Boer   De eerste vrijwillige en meest tot de verbeelding sprekende Ruilverkaveling in Nederland was die van de Ballumer Miede. De kleine stukjes hooiland, van de oorspronkelijke verdeling, waren door vererving en verkoop zo klein geworden dat ze onwerkbaar waren...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zoek naar informatie op Amelander historie: