Zoek met deze zoekbalk in de Amelander geschiedenis:

Trefwoorden

 1. KNRM
 2. film
 3. De Jong
 4. Hofker
 5. BWS
 6. school
 7. scholen
 8. recreatie
 9. veerboot
 10. video
 11. filmpje
 12. Oud
 13. Oude kerkhof bij de dokter
 14. Waddenzee
 15. Dokkum
 16. adel
 17. landbouw
 18. Willem Hendriks de Boer
 19. maritiem centrum
 20. Jan de Vries
 21. Wim de Boer
 22. Douwe de Boer
 23. Warner Banga
 24. fotoserie
 25. Joop de Jong
 26. koopvaardij
 27. 1900-2000
 28. 1800-1900
 29. 1700-1800
 30. tot 1700
 31. vanaf 2000
 32. Bertus Bakker
 33. museum Sorgdrager
 34. Pôllepraat
 35. Andre Staal
 36. winterse oversteek
 37. paarden
 38. Oud Amelandt
 39. samenwerking
 40. gebouwen
 41. stichting Ouwe Polle
 42. zomerwoningen
 43. Klaas Nobel
 44. Swartwoude
 45. dorpen
 46. HVNF
 47. gebrandschilderde ramen
 48. toren
 49. klokgietplaats
 50. archeologie
 51. kerken
 52. an ut woard
 53. vroeger
 54. herinneringen
 55. mondelinge geschiedenis
 56. Tjet de Jong
 57. Boelens
 58. An ut woard
 59. Gerben de Jong
 60. Anne de Jong
 61. Mosterman
 62. Ids Polet
 63. hervormde gemeente
 64. Lia Hoekstra
 65. verzet
 66. WO2
 67. Eerste Wereldoorlog
 68. lichamen
 69. oorlogsgraven
 70. geloof
 71. hollum
 72. boeken
 73. gemeente Ameland
 74. beurtdienst
 75. oral history
 76. De Amelander
 77. Siebren Dyk
 78. André Staal
 79. 2018
 80. expositie
 81. Het huis aan
 82. boerderij
 83. Kienstra
 84. Kooiker
 85. Molenaar
 86. bronnen
 87. Joke Mosterman
 88. trivia
 89. volkskunde
 90. mondeling overleving
 91. Cammingha Slot
 92. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 93. Anton Oud
 94. beeldbank
 95. project
 96. Sipke de Wind
 97. Ameland Sperrgebiet
 98. Museum Sorgdrager
 99. Ouwe Pôlle
 100. Stichting De Ouwe Pôlle
 101. De Ouwe Pôlle
 102. Nassau
 103. HDK2018
 104. Groat Amelander Woadeboek
 105. Peter Kienstra
 106. presentatie
 107. Oostmahorn
 108. Doeksen
 109. Noorwegen
 110. Gestrand gered geborgen
 111. Tartar
 112. Meinte Bonthuis
 113. reddingswezen
 114. ontstaan
 115. objecten
 116. Kennisbank
 117. kennisbank
 118. Stichting d'Ouwe Polle
 119. Oense Straatsma
 120. opening
 121. Waddeneilanden
 122. e-book
 123. schippers
 124. bunkermuseum
 125. Koos Molenaar
 126. hervormde kerk te Hollum
 127. heraldiek
 128. digitalisering
 129. molens
 130. Windscheppen op Ameland
 131. Amelander geschiedenis
 132. gemeentearchief
 133. commandeur der walvisvaart
 134. artikelen
 135. walvisvaart
 136. Albert de Hoop
 137. Thijs Gras
 138. Stichting Amelander Musea
 139. stichting 'De Ouwe Pôlle
 140. agrarisch
 141. Pieter Jan Borsch
 142. boekpresentatie
 143. platform
 144. Geel Wit
 145. rampjaar 1777
 146. Hidde Dirks Kat
 147. open data
 148. Van Oranje-Nassau
 149. Erf- en Vrijheer
 150. Malmö
 151. begraafplaats
 152. lezingen
 153. verleden
 154. geschiedenis
 155. personen
 156. familie
 157. dialect
 158. Amelands
 159. register
 160. historie
 161. wad
 162. Strandpaviljoen
 163. Eeuw Trijn
 164. veerdienst
 165. schepen
 166. Holwerd
 167. herinnering
 168. nieuws
 169. boek
 170. overzicht
 171. Rooms Katholiek
 172. grafsteen
 173. foto
 174. zeelieden
 175. zeevarenden
 176. Kardinaal de Jong
 177. Jan de Jong
 178. De Boer
 179. Brouwer
 180. Van der Meij
 181. STAM
 182. museum
 183. Jan Blaak
 184. Van Heeckeren
 185. Cammingha
 186. gegevens
 187. schoolmeester
 188. protocolboek
 189. Duitsers
 190. watervloed
 191. Amelanders
 192. genealogie
 193. voorouders
 194. Multatuli
 195. Eduard Douwes Dekker
 196. Bakker
 197. Amsterdam
 198. Hollum
 199. Familie
 200. Badhuis
 201. Kossen
 202. oude foto's
 203. Genealogie
 204. Ameland
 205. Dassenhuus
 206. hoog water
 207. Nes
 208. Ballum
 209. stranding
 210. Scheltema
 211. foto's
 212. ledenlijst
 213. Gerbentje Kiewiet
 214. Oeke Tjeerds Metz
 215. oude kerkhof bij de dokter
 216. dochters
 217. Pieter Sipkes de Jong
 218. Ieke Mosterman
 219. St. Clemenskerk
 220. aannemer
 221. Buren
 222. Foppe de Jong
 223. Sier
 224. Oerd
 225. cultuur
 226. kinderen
 227. crash
 228. vliegtuig
 229. verkopers
 230. kopers
 231. Tresoar
 232. De Wadden
 233. 1928
 234. nedergerecht
 235. zeevaart
 236. vermaning
 237. storm
 238. boot
 239. Zweden
 240. Renaissance
 241. verbindingen
 242. baarhuisje
 243. strand
 244. Tweede Wereldoorlog
 245. herkomst
 246. Leeuwarden
 247. musea
 248. proclamaties
 249. namen
 250. recesboek
 251. jubileum
 252. Het oude kerkhof bij de dokter
 253. reddingboot
 254. Historische Vereniging Noordoost Friesland
 255. De Sneuper
 256. ledenblad
 257. kadaster
 258. Wad
 259. filmpjes
 260. beelden
 261. 1940-1945
 262. hervormd
 263. verhaal
 264. verdronken
 265. toerisme
 266. krant
 267. oud
 268. katholiek
 269. stamboom
 270. onderzoek
 271. oorlog
 272. documenten
 273. nieuw
 274. Amelander musea
 275. Sorgdrager
 276. kerkhof
 277. graven
 278. gemeentehuis
 279. archief
 280. hervormde kerk
 281. algemeen
 282. Engels
 283. Metz
 284. sage
 285. eiland
 286. waddenzee
 287. ameland
 288. Friesland
 289. Harlingen
 290. lezing
 291. Jelmera State
 292. Van Cammingha
 293. boeren
 294. kerk
 295. doopsgezind
 296. Terschelling
 297. opgravingen
 298. zeemannen
 299. monsterrol
 300. grafstenen