Zoeken

Gebruik de onderstaande zoekbalk om naar informatie op deze website te zoeken. 

Trefwoorden

 1. Jan de Vries
 2. samenwerking
 3. Gerben de Jong
 4. Anne de Jong
 5. Mosterman
 6. Ids Polet
 7. hervormde gemeente
 8. Lia Hoekstra
 9. verzet
 10. WO2
 11. Eerste Wereldoorlog
 12. lichamen
 13. oorlogsgraven
 14. geloof
 15. hollum
 16. boeken
 17. gemeente Ameland
 18. Oud Amelandt
 19. paarden
 20. landbouw
 21. maritiem centrum
 22. Willem Hendriks de Boer
 23. De Jong
 24. Hofker
 25. BWS
 26. school
 27. scholen
 28. recreatie
 29. veerboot
 30. video
 31. filmpje
 32. Oud
 33. Oude kerkhof bij de dokter
 34. Waddenzee
 35. Dokkum
 36. adel
 37. An ut woard
 38. Boelens
 39. Tjet de Jong
 40. musea
 41. stichting
 42. proclamaties
 43. namen
 44. recesboek
 45. Het oude kerkhof bij de dokter
 46. reddingboot
 47. Historische Vereniging Noordoost Friesland
 48. De Sneuper
 49. ledenblad
 50. kadaster
 51. Wad
 52. filmpjes
 53. beelden
 54. 1940-1945
 55. herkomst
 56. Leeuwarden
 57. kinderen
 58. oral history
 59. gebouwen
 60. stichting Ouwe Polle
 61. zomerwoningen
 62. Klaas Nobel
 63. Swartwoude
 64. dorpen
 65. HVNF
 66. gebrandschilderde ramen
 67. toren
 68. klokgietplaats
 69. archeologie
 70. kerken
 71. an ut woard
 72. vroeger
 73. herinneringen
 74. mondelinge geschiedenis
 75. Tweede Wereldoorlog
 76. Ouwe Pôlle
 77. Kooiker
 78. Molenaar
 79. bronnen
 80. Joke Mosterman
 81. trivia
 82. volkskunde
 83. mondeling overleving
 84. Cammingha Slot
 85. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 86. Meinte Bonthuis
 87. reddingswezen
 88. ontstaan
 89. walvisvaart
 90. Albert de Hoop
 91. Thijs Gras
 92. Stichting Amelander Musea
 93. Kienstra
 94. boerderij
 95. Het huis aan
 96. Stichting De Ouwe Pôlle
 97. De Ouwe Pôlle
 98. HDK2018
 99. Groat Amelander Woadeboek
 100. presentatie
 101. Oostmahorn
 102. Doeksen
 103. Noorwegen
 104. Gestrand gered geborgen
 105. Tartar
 106. project
 107. beeldbank
 108. Anton Oud
 109. Siebren Dyk
 110. André Staal
 111. 2018
 112. stichting 'De Ouwe Pôlle
 113. Pieter Jan Borsch
 114. Geel Wit
 115. Windscheppen op Ameland
 116. Malmö
 117. KNRM
 118. Douwe de Boer
 119. Warner Banga
 120. fotoserie
 121. Joop de Jong
 122. koopvaardij
 123. 1900-2000
 124. 1800-1900
 125. 1700-1800
 126. tot 1700
 127. vanaf 2000
 128. museum Sorgdrager
 129. Pôllepraat
 130. Andre Staal
 131. molens
 132. digitalisering
 133. heraldiek
 134. rampjaar 1777
 135. Hidde Dirks Kat
 136. open data
 137. commandeur der walvisvaart
 138. Amelander geschiedenis
 139. objecten
 140. Kennisbank
 141. kennisbank
 142. Stichting d'Ouwe Polle
 143. Oense Straatsma
 144. Waddeneilanden
 145. e-book
 146. schippers
 147. bunkermuseum
 148. Koos Molenaar
 149. hervormde kerk te Hollum
 150. winterse oversteek
 151. Van der Meij
 152. geschiedenis
 153. personen
 154. huis
 155. onbekend
 156. familie
 157. dialect
 158. Amelands
 159. register
 160. historie
 161. wad
 162. Strandpaviljoen
 163. Eeuw Trijn
 164. veerdienst
 165. schepen
 166. Holwerd
 167. herinnering
 168. verleden
 169. lezingen
 170. nieuws
 171. STAM
 172. museum
 173. Burgemeester
 174. Jan
 175. Jan Blaak
 176. Van Heeckeren
 177. Steinvoorte
 178. Slot
 179. Cammingha
 180. Johan Willem Friso
 181. ingezonden
 182. gegevens
 183. Amelander
 184. overzicht
 185. Engelsen
 186. boek
 187. schoolmeester
 188. protocolboek
 189. Duitsers
 190. watervloed
 191. Amelanders
 192. genealogie
 193. voorouders
 194. Multatuli
 195. Eduard Douwes Dekker
 196. Bakker
 197. Amsterdam
 198. Hollum
 199. Familie
 200. Badhuis
 201. Kossen
 202. oude foto's
 203. Genealogie
 204. Ameland
 205. Dassenhuus
 206. hoog water
 207. Nes
 208. Ballum
 209. stranding
 210. Scheltema
 211. foto's
 212. ledenlijst
 213. Gerbentje Kiewiet
 214. Oeke Tjeerds Metz
 215. oude kerkhof bij de dokter
 216. dochters
 217. Pieter Sipkes de Jong
 218. Ieke Mosterman
 219. St. Clemenskerk
 220. aannemer
 221. Buren
 222. Foppe de Jong
 223. Sier
 224. Oerd
 225. cultuur
 226. strand
 227. sage
 228. eiland
 229. waddenzee
 230. ameland
 231. Friesland
 232. Harlingen
 233. lezing
 234. Jelmera State
 235. Van Cammingha
 236. boeren
 237. kerk
 238. doopsgezind
 239. Terschelling
 240. opgravingen
 241. zeemannen
 242. monsterrol
 243. verdronken
 244. verhaal
 245. hervormd
 246. crash
 247. vliegtuig
 248. verkopers
 249. kopers
 250. Tresoar
 251. De Wadden
 252. 1928
 253. nedergerecht
 254. zeevaart
 255. vermaning
 256. storm
 257. boot
 258. Zweden
 259. Renaissance
 260. verbindingen
 261. baarhuisje
 262. Metz
 263. herberg
 264. omgekomen
 265. grafstenen
 266. begraafplaats
 267. Rooms Katholiek
 268. oude kerkhof
 269. grafsteen
 270. foto
 271. dorp
 272. zeeman
 273. zeelieden
 274. zeevarenden
 275. Kardinaal de Jong
 276. Schiermonnikoog
 277. Jan de Jong
 278. Van der Laag
 279. Ruygh
 280. De Boer
 281. hervormde kerk
 282. archief
 283. gemeentehuis
 284. Engels
 285. algemeen
 286. toerisme
 287. krant
 288. oud
 289. katholiek
 290. stamboom
 291. onderzoek
 292. oorlog
 293. Fransen
 294. documenten
 295. nieuw
 296. Amelander musea
 297. Sorgdrager
 298. kerkhof
 299. graven
 300. Brouwer