Zoeken

Gebruik de onderstaande zoekbalk om naar informatie op deze website te zoeken. 

Trefwoorden

 1. maritiem centrum
 2. Gerben de Jong
 3. Anne de Jong
 4. Mosterman
 5. Ids Polet
 6. hervormde gemeente
 7. Lia Hoekstra
 8. verzet
 9. WO2
 10. Eerste Wereldoorlog
 11. lichamen
 12. oorlogsgraven
 13. geloof
 14. hollum
 15. boeken
 16. gemeente Ameland
 17. An ut woard
 18. samenwerking
 19. Oud Amelandt
 20. paarden
 21. Willem Hendriks de Boer
 22. De Jong
 23. Hofker
 24. BWS
 25. school
 26. scholen
 27. recreatie
 28. veerboot
 29. video
 30. filmpje
 31. Oud
 32. Oude kerkhof bij de dokter
 33. Waddenzee
 34. Dokkum
 35. adel
 36. landbouw
 37. Boelens
 38. Tjet de Jong
 39. gebouwen
 40. namen
 41. recesboek
 42. Het oude kerkhof bij de dokter
 43. reddingboot
 44. Historische Vereniging Noordoost Friesland
 45. De Sneuper
 46. ledenblad
 47. kadaster
 48. Wad
 49. filmpjes
 50. beelden
 51. 1940-1945
 52. herkomst
 53. Tweede Wereldoorlog
 54. strand
 55. crash
 56. proclamaties
 57. stichting
 58. kinderen
 59. stichting Ouwe Polle
 60. zomerwoningen
 61. Klaas Nobel
 62. Swartwoude
 63. dorpen
 64. HVNF
 65. gebrandschilderde ramen
 66. toren
 67. klokgietplaats
 68. archeologie
 69. kerken
 70. an ut woard
 71. vroeger
 72. herinneringen
 73. mondelinge geschiedenis
 74. oral history
 75. vliegtuig
 76. Ouwe Pôlle
 77. Molenaar
 78. bronnen
 79. Joke Mosterman
 80. trivia
 81. volkskunde
 82. mondeling overleving
 83. Cammingha Slot
 84. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 85. Meinte Bonthuis
 86. reddingswezen
 87. ontstaan
 88. walvisvaart
 89. Albert de Hoop
 90. Thijs Gras
 91. Stichting Amelander Musea
 92. stichting 'De Ouwe Pôlle
 93. Kooiker
 94. Kienstra
 95. boerderij
 96. Stichting De Ouwe Pôlle
 97. De Ouwe Pôlle
 98. Groat Amelander Woadeboek
 99. presentatie
 100. Oostmahorn
 101. Doeksen
 102. Noorwegen
 103. Gestrand gered geborgen
 104. Tartar
 105. project
 106. beeldbank
 107. Anton Oud
 108. Siebren Dyk
 109. André Staal
 110. 2018
 111. Het huis aan
 112. Pieter Jan Borsch
 113. Geel Wit
 114. rampjaar 1777
 115. Malmö
 116. KNRM
 117. Douwe de Boer
 118. Warner Banga
 119. fotoserie
 120. Joop de Jong
 121. koopvaardij
 122. 1900-2000
 123. 1800-1900
 124. 1700-1800
 125. tot 1700
 126. vanaf 2000
 127. museum Sorgdrager
 128. Pôllepraat
 129. Andre Staal
 130. winterse oversteek
 131. Windscheppen op Ameland
 132. molens
 133. digitalisering
 134. Hidde Dirks Kat
 135. open data
 136. commandeur der walvisvaart
 137. Amelander geschiedenis
 138. objecten
 139. Kennisbank
 140. kennisbank
 141. Stichting d'Ouwe Polle
 142. Oense Straatsma
 143. Waddeneilanden
 144. e-book
 145. schippers
 146. bunkermuseum
 147. Koos Molenaar
 148. hervormde kerk te Hollum
 149. heraldiek
 150. Jan de Vries
 151. Brouwer
 152. verleden
 153. geschiedenis
 154. personen
 155. huis
 156. onbekend
 157. familie
 158. dialect
 159. Amelands
 160. register
 161. historie
 162. wad
 163. Strandpaviljoen
 164. Eeuw Trijn
 165. veerdienst
 166. schepen
 167. Holwerd
 168. lezingen
 169. nieuws
 170. boek
 171. Van der Meij
 172. STAM
 173. museum
 174. Burgemeester
 175. Jan
 176. Jan Blaak
 177. Van Heeckeren
 178. Steinvoorte
 179. Slot
 180. Cammingha
 181. Johan Willem Friso
 182. ingezonden
 183. gegevens
 184. Amelander
 185. overzicht
 186. Engelsen
 187. herinnering
 188. schoolmeester
 189. protocolboek
 190. hoog water
 191. watervloed
 192. Amelanders
 193. genealogie
 194. voorouders
 195. Multatuli
 196. Eduard Douwes Dekker
 197. Bakker
 198. Amsterdam
 199. Hollum
 200. Familie
 201. Badhuis
 202. oude foto's
 203. Genealogie
 204. Ameland
 205. Dassenhuus
 206. Nes
 207. Ballum
 208. Oerd
 209. Duitsers
 210. stranding
 211. Scheltema
 212. foto's
 213. ledenlijst
 214. Gerbentje Kiewiet
 215. Oeke Tjeerds Metz
 216. oude kerkhof bij de dokter
 217. dochters
 218. Pieter Sipkes de Jong
 219. Ieke Mosterman
 220. St. Clemenskerk
 221. aannemer
 222. Buren
 223. Foppe de Jong
 224. Sier
 225. cultuur
 226. verkopers
 227. ameland
 228. Friesland
 229. Harlingen
 230. lezing
 231. Jelmera State
 232. Van Cammingha
 233. boeren
 234. Waterschap De Grieën
 235. 1778
 236. kerk
 237. doopsgezind
 238. Terschelling
 239. parenteel
 240. algemene begraafplaats
 241. opgravingen
 242. zeemannen
 243. waddenzee
 244. eiland
 245. sage
 246. kopers
 247. Tresoar
 248. De Wadden
 249. 1928
 250. nedergerecht
 251. zeevaart
 252. vermaning
 253. storm
 254. boot
 255. Zweden
 256. Renaissance
 257. verbindingen
 258. baarhuisje
 259. hervormd
 260. verhaal
 261. verdronken
 262. monsterrol
 263. Metz
 264. herberg
 265. hervormde kerk
 266. grafstenen
 267. begraafplaats
 268. Rooms Katholiek
 269. oude kerkhof
 270. grafsteen
 271. foto
 272. dorp
 273. zeeman
 274. zeelieden
 275. zeevarenden
 276. Kardinaal de Jong
 277. Schiermonnikoog
 278. Jan de Jong
 279. Van der Laag
 280. Ruygh
 281. archief
 282. gemeentehuis
 283. graven
 284. omgekomen
 285. Engels
 286. algemeen
 287. toerisme
 288. krant
 289. oud
 290. katholiek
 291. stamboom
 292. onderzoek
 293. oorlog
 294. Fransen
 295. documenten
 296. nieuw
 297. Amelander musea
 298. Sorgdrager
 299. kerkhof
 300. De Boer