Zoeken

Gebruik de onderstaande zoekbalk om naar informatie op deze website te zoeken. 

Trefwoorden

 1. 1700-1800
 2. Oud
 3. Oude kerkhof bij de dokter
 4. Waddenzee
 5. Dokkum
 6. adel
 7. landbouw
 8. paarden
 9. Oud Amelandt
 10. samenwerking
 11. Gerben de Jong
 12. Anne de Jong
 13. Mosterman
 14. Ids Polet
 15. hervormde gemeente
 16. Lia Hoekstra
 17. verzet
 18. filmpje
 19. video
 20. veerboot
 21. tot 1700
 22. vanaf 2000
 23. Bertus Bakker
 24. museum Sorgdrager
 25. Pôllepraat
 26. Andre Staal
 27. winterse oversteek
 28. Jan de Vries
 29. maritiem centrum
 30. Willem Hendriks de Boer
 31. De Jong
 32. Hofker
 33. BWS
 34. school
 35. scholen
 36. recreatie
 37. WO2
 38. Eerste Wereldoorlog
 39. lichamen
 40. kerken
 41. an ut woard
 42. vroeger
 43. herinneringen
 44. mondelinge geschiedenis
 45. oral history
 46. kinderen
 47. Leeuwarden
 48. musea
 49. stichting
 50. proclamaties
 51. namen
 52. recesboek
 53. Het oude kerkhof bij de dokter
 54. reddingboot
 55. Historische Vereniging Noordoost Friesland
 56. archeologie
 57. klokgietplaats
 58. toren
 59. oorlogsgraven
 60. geloof
 61. hollum
 62. boeken
 63. gemeente Ameland
 64. An ut woard
 65. Boelens
 66. Tjet de Jong
 67. gebouwen
 68. stichting Ouwe Polle
 69. zomerwoningen
 70. Klaas Nobel
 71. Swartwoude
 72. dorpen
 73. HVNF
 74. gebrandschilderde ramen
 75. De Sneuper
 76. Museum Sorgdrager
 77. boerderij
 78. Kienstra
 79. Kooiker
 80. Molenaar
 81. bronnen
 82. Joke Mosterman
 83. trivia
 84. volkskunde
 85. mondeling overleving
 86. Cammingha Slot
 87. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
 88. Meinte Bonthuis
 89. reddingswezen
 90. ontstaan
 91. artikelen
 92. walvisvaart
 93. Het huis aan
 94. expositie
 95. 2018
 96. Ouwe Pôlle
 97. Stichting De Ouwe Pôlle
 98. De Ouwe Pôlle
 99. HDK2018
 100. Groat Amelander Woadeboek
 101. presentatie
 102. Oostmahorn
 103. Doeksen
 104. Noorwegen
 105. Gestrand gered geborgen
 106. Tartar
 107. project
 108. beeldbank
 109. Anton Oud
 110. Siebren Dyk
 111. André Staal
 112. Albert de Hoop
 113. Thijs Gras
 114. Stichting Amelander Musea
 115. schippers
 116. bunkermuseum
 117. Koos Molenaar
 118. hervormde kerk te Hollum
 119. heraldiek
 120. digitalisering
 121. molens
 122. Windscheppen op Ameland
 123. Malmö
 124. KNRM
 125. Douwe de Boer
 126. Warner Banga
 127. fotoserie
 128. Joop de Jong
 129. koopvaardij
 130. 1900-2000
 131. e-book
 132. Waddeneilanden
 133. opening
 134. stichting 'De Ouwe Pôlle
 135. Pieter Jan Borsch
 136. boekpresentatie
 137. platform
 138. Geel Wit
 139. rampjaar 1777
 140. Hidde Dirks Kat
 141. open data
 142. Erf- en Vrijheer
 143. commandeur der walvisvaart
 144. Amelander geschiedenis
 145. objecten
 146. Kennisbank
 147. kennisbank
 148. Stichting d'Ouwe Polle
 149. Oense Straatsma
 150. 1800-1900
 151. Van der Meij
 152. geschiedenis
 153. personen
 154. huis
 155. onbekend
 156. familie
 157. dialect
 158. Amelands
 159. register
 160. historie
 161. wad
 162. Strandpaviljoen
 163. Eeuw Trijn
 164. veerdienst
 165. schepen
 166. Holwerd
 167. herinnering
 168. verleden
 169. lezingen
 170. nieuws
 171. STAM
 172. museum
 173. Burgemeester
 174. Jan
 175. Jan Blaak
 176. Van Heeckeren
 177. Steinvoorte
 178. Slot
 179. Cammingha
 180. Johan Willem Friso
 181. ingezonden
 182. gegevens
 183. Amelander
 184. overzicht
 185. Engelsen
 186. boek
 187. schoolmeester
 188. protocolboek
 189. Duitsers
 190. watervloed
 191. Amelanders
 192. genealogie
 193. voorouders
 194. Multatuli
 195. Eduard Douwes Dekker
 196. Bakker
 197. Amsterdam
 198. Hollum
 199. Familie
 200. Badhuis
 201. Kossen
 202. oude foto's
 203. Genealogie
 204. Ameland
 205. Dassenhuus
 206. hoog water
 207. Nes
 208. Ballum
 209. stranding
 210. Scheltema
 211. foto's
 212. ledenlijst
 213. Gerbentje Kiewiet
 214. Oeke Tjeerds Metz
 215. oude kerkhof bij de dokter
 216. dochters
 217. Pieter Sipkes de Jong
 218. Ieke Mosterman
 219. St. Clemenskerk
 220. aannemer
 221. Buren
 222. Foppe de Jong
 223. Sier
 224. Oerd
 225. cultuur
 226. ledenblad
 227. boot
 228. Zweden
 229. Renaissance
 230. verbindingen
 231. baarhuisje
 232. hervormd
 233. verhaal
 234. verdronken
 235. sage
 236. eiland
 237. waddenzee
 238. ameland
 239. Friesland
 240. Harlingen
 241. lezing
 242. Jelmera State
 243. storm
 244. vermaning
 245. zeevaart
 246. kadaster
 247. Wad
 248. filmpjes
 249. beelden
 250. 1940-1945
 251. herkomst
 252. Tweede Wereldoorlog
 253. strand
 254. crash
 255. vliegtuig
 256. verkopers
 257. kopers
 258. Tresoar
 259. De Wadden
 260. 1928
 261. nedergerecht
 262. Van Cammingha
 263. boeren
 264. kerk
 265. kerkhof
 266. graven
 267. gemeentehuis
 268. archief
 269. hervormde kerk
 270. grafstenen
 271. begraafplaats
 272. Rooms Katholiek
 273. grafsteen
 274. foto
 275. zeelieden
 276. zeevarenden
 277. Kardinaal de Jong
 278. Jan de Jong
 279. Ruygh
 280. De Boer
 281. Sorgdrager
 282. Amelander musea
 283. nieuw
 284. doopsgezind
 285. Terschelling
 286. opgravingen
 287. zeemannen
 288. monsterrol
 289. Metz
 290. Engels
 291. algemeen
 292. toerisme
 293. krant
 294. oud
 295. katholiek
 296. stamboom
 297. onderzoek
 298. oorlog
 299. documenten
 300. Brouwer