Het St. Nicolaasfeest op Ameland

Oude gebruiken hebben het taaiste leven op plaateen, die slechts in beperkt verkeer staan met de groote wereld. Zoo het St. Nicolaasfeest op het eiland Ameland. M. schrijft daaromtrent in de N. R t. 0 t. Op het eiland Ameland viert men twee dagen St. Nicolaasfeest, op 4 en 5 December. Zoodra in den namiddag van den vierden December de school uitgaat, begint het zoogenaamde „Klein Sinterklaas". Van alle kanten komen de verkleede kinderen opdagen. Zij dragen maskers, blazen op toeters en fluiten, zitten elkander achterna en roepen daarbij voortdurend: boe, boe!

Uit de krant van 1933

 

Om half vijf verschijnen de jongens van 12—18 jaar. eveneens verkleed en gemaskerd. Zij zijn de baanvegers die de straat komen zuiveren van het kleine goed: de jongens beneden twaalf en de meisi;s beneden achtien jaar. Wie zich niet vlug genoeg uit de voeten maakt, wordt met Sunneklaas op Amelandstokken bewerkt. Dat spelletje duurt tot vijf uur. waarna ieder naar huis gaat om koffïe te drinken.

Later op den avond wordt het weer druk op straat door de vele verkleede „Sinterklazen". Om zich niet door hun stemgeluid te verraden, spreken zij door een hoorn. De kinderen doen er niet aan mee. die zijn reeds naar bed. En de meisjes mogen ook niet op straat komen. Is er al eens een enkele die het waagt, dan ziin er dadelijk een naar verkleede jongens, die haar met stokken op de voeten slaan en daarbij roepen: dans. dans! De meisjes moeten dan wel dansen, of ze willen of niet Verstandiger is het dus, maar binnen te blijven.

Van de meeste huizen laat men de voordeur openslaan. De Sinterklazen kunnen vrij naar binnen gaan. En zij doen dat ook wat graag, om hun versierde kleren te laten bewonderen en ... zich te laten tracteren op een kop chocolade. Tegen een uur of elf is het leest afgeloopen.
Den volgenden avond is het groot Sinterklaasfeest. Dan zijn het ouderen die voor baanvegers spelen, en moeten allen, die nog geen achttien jaar zijn, binnen blijven. Om een uur of zeven neemt de spel een aanvang. Zelfs mannen van 50—60 jaar doen er nog aan mee en gaan als Sinterklazen de straat op. Zij worden de "Oomes" genoemd en spelen in absoluten zin de baas.. Geen jongere behoeft het te probeeren als "Oome" tusschen de ouderen te verschijnen. Zijn bedrog wordt toch ontdekt en dan wordt hij onder dreigementen, die hem van alle wijden uit de toeterende, hoorns worden toegeschreeuwd, naar huis gejaagd. Wie niet vlug genoeg beenen maakt, moet kennis maken met de harde stokslagen der „Oomes".

De meisje komen dien avond groepsgewijs bij elkander bij kennissen of familie. Daar komen later op den avond ook de "Oomes" met veel lawaai binnen, er wel voor zorgende, dat zij niet herkend worden.

Het slot is een samenkomst van de verkleede mannen in de dorpsherberg. Sommigen maken dan van de gelegenheid gebruik hun vijanden flink de waarheid te zeggen, zich voor herkenning veilig voelende achter hun vermomming.

Zooals het tegenwoordig toegaat, is het een vrij onschuldig vermaak. Maar In vroeger jaren heeft het Groot S:nterklaasfeest vaak aanleiding gegeven tot het uitvechten van oude veeten. De met ijzer beslagen stokken waren de gevaarlijke wapenen, waarmede men elkander toetakelde.
 

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>