Onderwerp: Scholen op Ameland

scholen op Ameland

In de entree van een stukje nieuwbouw van Hotel de Klok aan de Hoofdweg nr 9, hangt een prachtige oude foto van de openbare lagere school in Buren. Het kerkbestuur heeft mijn katholieke grootvader Tames Oud gevraagd daar hoofd te willen zijn. Buren was 100%katholiek. Op die manier was de school toch verzekerd van katholiek onderwijs. Het was eem tweeklassige school. Het gezin waaruit mijn grootvader kwam telde 16 kinderen waaronder 3 tweelingen (ouders Teunis Oud en Janke Metz) hij had zijn eigen broertjes en zusjes in de klas. Later ook zijn eigen kinderen, waaronder Antoon, mijn vader, Johan, later hoofd in Nes, en Frans. Mijn grootvader werd geen hoofd in Nes. Op de katholieke school naast de Clemenskerk wilde men geen hoofd van een opebare school (sic). Zijn zoon Johan werd gevraagd. Mijn vader ook, maar wij woonden in Enschede en mijn vader wilde ons niet meteen op een internaat aan de wal sturen. Dat had hij zelfcervaren als 12 jarige. Om onderwijzer te worden moest hij naar de Ludgeruskweekschool in Hilversum.

Nieuw bericht