Oudste huis van Ameland

Het oudste huis van Ameland staat aan de Johannes Bakkerstraat (nr. 7) in Hollum en is in 1561 gebouwd. Het huis heeft de status van een rijksmonument. De woning heeft een zadeldak tussen topgevels met dubbele waterlijst, elk bestaande uit 2 strekkenlagen om en om gemetseld in gele Friese- en rode Groninger steen. (Met een dubbele waterlijst wordt bedoeld een waterlijst in de top van de gevel en een waterlijst op de plaats van de zoldervloer zoals we dat zien bij veel woningen uit de achttiende en negentiende eeuw).

 

Bij deze woning, uit de zestiende eeuw, zien we dat de onderste waterlijst deel uitmaakt van een hoofdgestel zoals we dat ook in de oude Griekse tempelbouw zien. Een hoofdgestel wordt gevormd door een kroonlijst, in dit geval de waterlijst, een tussenliggende fries met daaronder het architraaf.

De kroonlijst, waterlijst, bestaat uit twee strekkenlagen om en om van gele en rode steen, waarvan de bovenste verder uit het gevelvlak steekt dan de onderste. Het fries bestaat uit vier kopse lagen metselwerk van rode en gele steen om en om gemetseld.  Daaronder bevindt zich nog een lijst, het architraaf, bestaande uit een enkele strekkenlaag in rode steen. De bovenste waterlijst is uitgevoerd gelijk aan de genoemde kroonlijst en bestaat dus uit twee strekse lagen. De vlechtingen in de topgevel zijn eveneens om en om gemetseld in rode en gele steen.

 

De jaartalankers in de topgevel vermelden thans het jaar 1516. Op een lijst uit 1920-‘25 staat als jaartal 1561 voor deze woning aangegeven. De laatste twee jaarankers zouden in dat geval in het verleden zijn verwisseld.

 

De zes-ruits-raamkozijnen in de topgevel zijn voorzien van een ontlastingsboog met om en om gele strekkenlagen en rode koppenlagen. Op een steen lengte van de hoek zijn om de laag een rode klezoor ingemetseld in de langsgevel een negen-ruits-raamkozijn en een lichtopening met glas in het metselwerk ronde bovenkant voorzien van halfsteens rollaag van rode en gele steen. Dit pand is het oudste huis van Ameland! De gevels zijn opgemetseld in Friese Kleinsteen

 

Het interieur van deze woning is erg fraai de oostkamer is geheel voorzien van wandtegels met in de schoorsteen een tegeltableau voorstellende een springend paard. Dit tegeltableau van twee x drie tegels is gemaakt in ca. 1875 bij tegelfabriek Tjallingii te Harlingen en de schilder was Barend Visser. In deze kamer waren twee besteden en een spieskamer (Spijskamer).

Gratis AH-krant

Meld u aan voor de digitale Amelander Historie-krant. Het is gratis, goed voor het milieu en u ontvangt een e-book cadeau! Afmelden kan altijd.

 

Doneer aan stichting De Ouwe Pôlle

 Banner Waddenpost

 Banner Waddenpost