Leerlingenlijsten van 1851 en 1852 van de zeevaartschool op Ameland

06-06-2013 23:24