Inventarisaties archieven gemeentehuis te Ballum

25-07-2013 12:58

Hierbij een overzicht van de inventarisaties van de beschikbare archieven op het gemeentehuis te Ballum. Indien u die wilt raadplegen, kunt u met de streekarchivaris Tjeerd Jongsma contact opnemen. Druk op een archief om de inventaris in pdf-formaat te bekijken.

 

- Ameland 1806-1945;

- Doopsgezinde gemeente Amel and 1659-1992;

- KNRM Am eland 1947-1999;

- Zangvereniging Nut en Genoegen / Crescendo 1936-1995;

- Zuivelfabrieken Ameland 1904-1959;

- Familie Metz / Zandhaar 1717-1882;

- Collectie Huber 1955-1962;

- NH Gemeente Ballum / Hollum 1698-1988;

- Vakantieoord Excelsior 1926-1971;

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (O.B.W.), Ameland  1888-1993 ;

Collectie Diversen (Ameland) 1824-1980;

- Tames Oud 1914-1950;

Stichting Federatie Gezinsverzorging Ameland 1965-1984;

Waddenfederatie VVV's 1948-1961;

- Dorpsbelang Hollum 1948-1997;

- Kleuteronderwijs Hollum 1954-1971;

- Gemengd Kerkkoor Hollum 1946-1979;

Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, afdeling Ameland 1950-2004;

Vereniging Dorpsbelang Ballum 1953-1979;

Stierenvereniging Hollum 1931-1962;

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Hollum 1964-1997.